Bài 20 : Vẽ hoặc nặn quả chuối – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Kể tên các loại chuối mà em biết.
  • Các loại chuối có hình dáng khác nhau không?
  • Màu của quả khi còn xanh, khi đã chín?

Bài 20 : Vẽ hoặc nặn quả chuối - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ hoặc nặn quả chuối

Gợi ý cách vẽ, nặn:

Vẽ:

  • Vẽ hình dáng quả chuối.
  • Vẽ thêm các chi tiết, (cuống, núm)
  • Vẽ màu.

Nặn:

  • Nhào đất cho nhuyễn.
  • Nặn thành khối hộp dài.
  • Vuốt, nắn cho thành hình quả chuối.
  • Nặn thêm chi tiết.

Bài 20 : Vẽ hoặc nặn quả chuối - Mỹ thuật lớp 1

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: