Bài 20 : Vẽ cái túi xách (Có thể làm túi xách từ các vật liệu sưu tầm) – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

Mỗi loại túi xách có hình dáng, màu sắc khác nhau.

Túi Xách có các bộ phận:

  • Thân túi
  • Quai túi.
  • Khoá đóng, mở.

Túi xách được trang trí phù hợp với từng lứa tuổi.

Bài 20 : Vẽ cái túi xách (Có thể làm túi xách từ các vật liệu sưu tầm) - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ, cắt dán hoặc tạo hình cái túi xách từ vật liệu sưu tầm

Gợi ý cách làm:

Chọn vẽ mẫu túi xách em yêu thích,

Nhớ lại hình dáng, màu sắc của chiếc túi.

Có thể tự tưởng tượng và thiết kế một túi xách đơn giản.

a) Vẽ:

  • Vẽ hình dáng chung, vẽ rõ các bộ phận của túi.
  • Trang trí và vẽ màu theo ý thích.

b) Xé dán:

  • Chọn giấy màu.
  • Xé hình các bộ phận của túi.
  • Dán và vẽ trang trí thân túi.

c) Tạo mô hình chiếc túi từ vật liệu sưu tầm:

  • Chọn hộp giấy có hình dạng túi.
  • Dùng giấy màu phù hợp để dán thôn, quai túi.
  • Vẽ hoặc cắt, dán hình trang trí.

Bài 20 : Vẽ cái túi xách (Có thể làm túi xách từ các vật liệu sưu tầm) - Mĩ thuật lớp 2

Bài 20 : Vẽ cái túi xách (Có thể làm túi xách từ các vật liệu sưu tầm) - Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo  thêm: