Bài 2 : Xem tranh của thiếu nhi – Mỹ thuật lớp 2 – Vẽ tranh Thiếu nhi vui chơi

Quan sát và tìm hiểu

Xem  tranh  của  các  bạn:

  • Tranh  vẽ  nội  dung  gì?
  • Có  những  hình  ảnh  nào  trong  tranh?
  • Hình  ảnh  nào  là  chínhh, hình  ảnh  nào  là  phụ?
  • Các  hình  ảnh  được  sắp  xếp  như  thế  nào  ?
  • Em  có  nhận  xét  gì  về  màu  sắc  trong  mỗi  bức  tranh  ?
  • Em  thích  hình  ảnh  nào  ? Màu  sắc nào  ?
Bài 2 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ tranh Thiếu nhi vui chơi
Mẹ và em bé (Tranh của Hồ Thị Thắm, học sinh tiểu học)
Bài 2 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ tranh Thiếu nhi vui chơi
Chúng em đi chơi công viên (Tranh của Vũ Văn An – 7 tuổi )
Bài 2 : Xem tranh của thiếu nhi - Mỹ thuật lớp 2 - Vẽ tranh Thiếu nhi vui chơi
Hai bạn Hạn-sen và Gơ-re-ten (Tranh bột màu của thiếu nhi Cộng hoà Liên bang Đức )

Thực  hành : Vẽ  tranh  đề  tài  Thiếu  nhi vui chơi

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :