Bài 2 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm – Mỹ thuật lớp 3

Quan  sát  và tìm hiểu

  • Hoạ  tiết  là  hình  gì?
  • Các  hoạ  tiết  được  sắp  xếp  như  thế  nào  ?
  • Em  có  nhận  xét  gì  về  màu  nền  và  màu  hoạ  tiết  ?
  • Đường  diềm  có  những  màu  nào ?Bài 2 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Mỹ thuật lớp 3

Thực  hànhh: Vẽ  tiếp  hoạ  tiết  và vẽ màu vào hình (Hình  2)

Gợi  ý cách vẽ:

  • Dựa  vào  các  đường  trục, vẽ  lại  hoạ  tiết  ở  ô  số  1 vào  ô  số  3 , vẽ  lại  hoạ  tiết  ở ô số  2 vào  ô  số  4.
  • Chỉnh  sửa  cho  hoạ  tiết  cân  đối  đều  nhau.
  • Vẽ  màu  theo  ý  thích.
Bài 2 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Mỹ thuật lớp 3
Bài vẽ của học sinh (Tham khảo )

Thực hành : Tranh  trí  một  đường  diềm  theo  ý  thíchh

(Tham  khảo  hoạ  tiết và màu sắc trên  vải của dân tộc thiểu số)

Bài 2 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Mỹ thuật lớp 3
Một số hoạ tiết trang trí dân tộc

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: