Bài 2 : Vẽ theo mẫu – Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) – Mĩ thuật lớp 7

Quan sát, nhận  xét:

 • Quan sát chung :
  • So sánh vị trí, tỉ lệ, đặc điểm của cái cốc và quả.
  • So sánh độ đậm nhạt giữa các vật.
  • Xác định hướng ánh sáng chiếu vào mẫu.
 • Quan sát hình dáng của cái cốc :
  • Cái cốc có dạng hình gì ?
  • Sự khác nhau giữa cái cốc và hình trụ ?
  • So sánh giữa chiều cao và chiều ngang của cốc.
  • Hình miệng cốc so với hình đáy cốc.
 • Quan sát hình dáng của quả :
  • Quả có dạng hình gì ?
  • So sánh chiều cao và chiều ngang của quả.
 • Quan sát độ đậm nhạt của mẫu :
  • Ánh sáng chiếu vào mẫu mạnh hay yếu ?
  • So sánh độ đậm, độ nhạt ở mẫu.Bài 2 : Vẽ theo mẫu - Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) - Mĩ thuật lớp 7
Bài 2 : Vẽ theo mẫu - Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 1. Một số bài vẽ theo mẫu cái cốc và quả (trái). (Gợi ý cách bày mẫu).

CÁCH  VẼ

Bước  1 : Ước lượng tỉ lệ và vẽ khung hình chung. Chú ý vẽ khung hình vào trang giấy sao cho phù hợp.

Bước  2 : Ước lượng tỉ lệ của cái cốc và quả rồi vẽ khung hình của từng vật mẫu. (H.2)

Bài 2 : Vẽ theo mẫu - Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 2. Vẽ khung hình (Theo bài vẽ H.1 a, b, c )
Bài 2 : Vẽ theo mẫu - Cái cốc và quả (Vẽ bằng bút chì đen) - Mĩ thuật lớp 7
Hình 3 : Các vẽ hình (Theo bài vẽ HH.1b )

Bước  3 : Ước lượng tỉ lệ các bộ phận của mẫu rồi vẽ miệng, thân, đáy cốc và hình của quả (phác hình bằng các nét thẳng, nét cong). (H.3a, b)
Bước  4 : Nhìn mẫu vẽ nét chi tiết để hoàn chỉnh hình. (H.3c)
Bước  5 : Vẽ đậm, nhạt : phân chia các mảng đậm, nhạt trên mẫu để vẽ cho đúng.

CÂU  HỎI  VÀ  BÀI  TẬP

Vẽ  cái cốc và quả có dạng hình cầu.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam