Bài 2 : Vẽ nét thẳng – Mỹ thuật lớp 1 – Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc

Quan sát và tìm hiểu

Câu hỏi gợi ý:

 • Trong các tranh, ảnh dưới:
 • Đâu là nét thẳng?
 • Đâu là nét nghiêng?
 • Đâu là nét gấp khúc?
 • Hình ảnh nào được tạo từ nét thẳng?
 • Hình ảnh nào được tạo từ nét nghiêng?
 • Hình ảnh nào được tạo từ nét gấp khúc?
Bài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc
Các công trình xây dựng (ảnh)
Bài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc
Phố (Tranh của Hà Minh Diệu Anh – 6 tuổi)

Thực hành : Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng, nét gấp khúc

Gợi ý cách vẽ:

 • Nét dọc

Bài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc

 • Nét ngangBài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc
 • Nét nghiêngBài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc
 • Nét gấp khúcBài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc

Thực hành : Vẽ ngôi nhà có hàng rào, phía xa có dãy núi

Bài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc
Tranh của học sinh lớp 1
Bài 2 : Vẽ nét thẳng - Mỹ thuật lớp 1 - Vẽ bức tranh có nét thẳng, nét nghiêng và nét gấp khúc
Tranh của học sinh lớp 1

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam