Bài 2 : Vẽ hoa, lá – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Ảnh chụp và bài vẽ khác nhau như thế nào?
  • Nhận xét về: cách sắp xếp, hình vẽ và màu sắc các bông hoa, lá  trong bài vẽ của bạn.
  • Bài vẽ của bạn có đẹp không?
Bài 2 : Vẽ hoa, lá - Mỹ thuật lớp 4
Những bông hoa (Bài vẽ của Thu Thuỷ , Học sinh tiểu học )

Bài 2 : Vẽ hoa, lá - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ theo mẫu bông hoa hoặc lá

Gợi ý cách vẽ:

  • Quan sát kĩ mẫu trước khi vẽ
  • Vẽ khung  hình chung rồi mới vẽ chi tiết
  • Chú ý sắp xếp hình vẽ cho cân đối với phần giấy.
  • Chỉnh sửa và vẽ chi tiết.
  • Vẽ màu gần với màu mẫu vẽ.
Bài 2 : Vẽ hoa, lá - Mỹ thuật lớp 4
Hình vẽ hoa, lá (Tham khảo )

Thực hành : Vẽ một hoặc nhiều bông hoa và  lá (Vẽ tự do)

Gợi ý cách vẽ  :

  • Vẽ hình và sắp xếp tự do, không gò ép.
  • Vẽ màu theo ý thích.
Bài 2 : Vẽ hoa, lá - Mỹ thuật lớp 4
Bông hoa (Bài vẽ của Khánh Hà, học sinh tiểu học )

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: