Bài 2 : Màu sắc trong trang trí – Mỹ thuật lớp 5 – Trang trí đường diềm và bức tường

Quan sát và tìm hiểu

  • Gọi tên các bài trang trí ở hình 1,2,3,4,5.
  • Hoạ tiết trong mỗi hình trên là những hình gì? Được  sắp  xếp  như  thế  nào?
  • Màu sắc ở các hoạ tiết giống nhau thì vẽ như thế nào ?
  • Em có nhận xét gì về màu sắc trong các bài trang trí (Hình 1,2,3,4) so với màu sắc trong bài vẽ tranh đề tài (Hình 5)

Bài 2 : Màu sắc trong trang trí - Mỹ thuật lớp 5 - Trang trí đường diềm và bức tường

 

Bài 2 : Màu sắc trong trang trí - Mỹ thuật lớp 5 - Trang trí đường diềm và bức tường

 

Bài 2 : Màu sắc trong trang trí - Mỹ thuật lớp 5 - Trang trí đường diềm và bức tường

Thực hành : Vẽ màu vào đường diềm

Gợi ý cách vẽ màu

  • Vẽ có màu đậm, màu nhạt.
  • Màu nền đậm thì màu hoạ tiết  sáng, và ngược lại.
  • Hình giống nhau vẽ cùng màu.
  • Vẽ màu kín và đều.Bài 2 : Màu sắc trong trang trí - Mỹ thuật lớp 5 - Trang trí đường diềm và bức tường

Thực hành : Trang trí đường diềm theo ý thích

Bài 2 : Màu sắc trong trang trí - Mỹ thuật lớp 5 - Trang trí đường diềm và bức tường

Thực hành : Phác thảo trang trí bức tường trong căn phòng của em theo ý thích

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam