Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Các bạn đã chọn vẽ những hoạt động nào?
  • Hình ảnh chính là gì?
  • Hình ảnh phụ và khung cảnh xung quanh như thế nào?
  • Những hình ảnh nào giúp em nhận ra học sinh vui chơi ở sân trường?
  • Màu sắc được bạn vẽ như thế nào?
  • Em thích bức tranh nào nhất?

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn một hoạt động giờ ra chơi ở sân trường mà em thích để vẽ.
  • Vẽ hình và màu theo cảm nhận riêng và theo ý thích.
  • Chú ý cách sắp xếp hình chính, hình phụ cho cân đối và rõ nội dung.
  • Thực hành : Vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi - Mĩ thuật lớp 2

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi - Mĩ thuật lớp 2

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Sân trường em giờ ra chơi - Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: Sân trường em