Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Trong dịp Tết, lễ hội, mùa xuân ở quê em, thường có những hoạt động vui chơi nào? (Đua thuyền, Chọi gà, Múa lân, Đấu vật, Chọi trâu, Rước kiệu, Ném còn, Múa hát,…).
  • Trang phục của những người tham gia những hoạt động vui chơi đó như thế nào?
  • Quang cảnh, màu sắc như thế nào?

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Mỹ thuật lớp 5

 Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Mỹ thuật lớp 5

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Mỹ thuật lớp 5

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Mỹ thuật lớp 5

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một số dáng người hoạt động, vui chơi trong lễ hội

Bài 19 : Vẽ tranh đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một bức tranh về đề tài Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân ở quê em (vẽ vào trang 54)

Gợi ý cách vẽ:

  • Suy nghĩ chọn nội dung để vẽ.
  • Vẽ phác hình ảnh chính của nội dung.
  • Vẽ phác các hình ảnh xung quanh.
  • Chỉnh sửa bố cục, hình dáng các nhân vật trước khi vẽ màu.
  • Có thể vẽ màu nền trước, vẽ màu các hình ảnh sau.

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :