Bài 19 : Vẽ gà (hoặc xé dán) – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Hình ảnh gà trống: mào to, đỏ, đuôi dài, màu lông rực rỡ, chân to, cao; dáng chắc khoẻ.
  • Hình ảnh gà mái: dáng thon nhỏ, đuôi và chân ngắn hơn gà trống màu sắc không sặc sỡ như gà trống.
  • Hình ảnh gà con: hình đơn giản, thân giống quả trứng thường có màu vàng nhạt.

Bài 19 : Vẽ gà (hoặc xé dán) - Mỹ thuật lớp 1 - Linh kid

Thực hành : Vẽ tranh hoặc xé dán đàn gà

Gợi ý cách vẽ :

  • Vẽ thân, đầu gà,
  • Vẽ cổ, đuôi.
  • Vẽ mỏ, vẽ chân.
  • Vẽ thêm chi tiết và vẽmàu.
  • Em vẽ tự do theo ý mình.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu về bài của mình.
  • Tự đánh giá bài của mình.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam