Bài 19 : Trang trí hình vuông – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

Một số đồ vật có dạng hình vuông trang trí (hình 1)

 • Gọi tên từng đồ vật.
 • Mỗi đồ vật được trang trí bằng hoạ tiết gì?
 • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào?
 • Nêu nhận xét về cách trang trí các đồ vật này.

Bài 19 : Trang trí hình vuông - Mỹ thuật lớp 3

Hình vuông trang trí (hình 2)

 • Hình vuông được trang trí bằng những hoạ tiết gì?
 • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào?
 • Em có nhận xét gì về các bài trang trí hình vuông này?
 • Em thích bài nào?

Bài 19 : Trang trí hình vuông - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Trang trí hình vuông theo ý thích

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn hoạ tiết phù hợp.
 • Sắp xếp các hoạ tiết chính phụ.
 • Chú ý cách sắp xếp đối xứng, nhắc lại, xen kẽ.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Bài 19 : Trang trí hình vuông - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Trang trí một đồ vật có bề mặt dạng hình vuông theo ý thích

Gợi ý cách làm:

 • Chọn đồ vật để trang trí.
 • Xác định bề mặt đồ vật tương tự hình vuông.
 • Trang trí tự do.
 • Có thể cắt dán giấy màu để trang trí.

Bài 19 : Trang trí hình vuông - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam