Bài 18 : Vẽ trang trí – Trang trí hình vuông – Mĩ thuật lớp 6

QUAN SÁT, NHẬN XÉT

1. Sắp xếp hoạ tiết trang trí đối xứng qua các trục.

Bài 18 : Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Sắp xếp hoạ tiết đối xứng qua trục

2. Hoạ tiết trang trí ở các góc thường giống nhau về hình dáng và màu sắc (H.2).

3. Mảng hình không đều (thường áp dụng trong trang trí ứng dụng – H.3).

 

Bài 18 : Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2. Trang trí hình vuông. Bài vẽ của học sinh
Bài 18 : Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông - Mĩ thuật lớp 6
Hình 3. Trang trí chiếc khăn

CÁCH TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

1. Tìm bố cục

  • Kẻ trục và phác các mảng hình kỉ hà sao cho cân đối giữa mảng chính và mảng phụ (H.4).
Bài 18 : Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông - Mĩ thuật lớp 6
Hình 4 . Tìm mảng hình

2. Tìm hoạ tiết

  • Căn cứ vào các mảng hình to, nhỏ đã phác để tìm hoạ tiết cho phù hợp (H.5).
Bài 18 : Vẽ trang trí - Trang trí hình vuông - Mĩ thuật lớp 6
Hình 5. Tìm hoạ tiết

3. Vẽ màu

  • Tìm màu vẽ vào hoạ tiết và nền cho phù hợp. Chú ý tìm được 3 sắc độ chính : đậm, đậm vừa và sáng.
  • Màu sắc cần hài hoà làm rõ được trọng tâm.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Trang trí hình vuông cạnh là 10 cm. Hoạ tiết tự chọn. Màu sắc : sử dụng 4 hoặc 5 màu.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam