Bài 18 : Vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Hình vuông 1, 2 được trang trí bằng những hoạ tiết đơn giản.
  • Hình vuông 3, 4 các hoạ tiết có nhiều chi tiết hơn.
  • Các hoạ tiết được nhắc lại và đối xứng nhau.

Thực hành vẽ họa tiết và tô màu hình vuông (Mỹ thuật lớp 1) - Linh kid

Thực hành : Vẽ tiếp hoạ tiết và tô màu vào hình vuông

Gợi ý cách vẽ :

  • Vẽ tiếp các hoạ tiết cho đầy đủ.
  • Vẽ các hoạ tiết cho đều nhau.
  • Vẽ theo nét chấm chấm.
  • Vẽ màu theo ý thích.
  • Chú ý: Nếu nền đậm, vẽ hoạ tiết sáng; nếu nền sáng, vẽ hoạ tiết đậm.

Thực hành vẽ họa tiết và tô màu hình vuông (Mỹ thuật lớp 1) - Linh kid

Giới thiệu – Đánh giá

  • Em nói về độ đậm nhạt của các màu trong bài.
  • Bài vẽ của em có đạt yêu cầu không?

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam