Bài 18 : Vẽ lọ hoa – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

Lọ cắm hoa có nhiều loại:

  • Khác nhau về hình dáng
  • Khác nhau về chất liệu
  • Khác nhau về cách trang trí
  • Khác nhau về màu sắc

Bài 18 : Vẽ lọ hoa - Mỹ thuật lớp 3

Bài 18 : Vẽ lọ hoa - Mỹ thuật lớp 3

Bài 18 : Vẽ lọ hoa - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ lọ cắm hoa

Gợi ý cách vẽ:

 • Em có thể vẽ lọ cắm hoa theo các bước vẽ theo mẫu.
 • Em có thể tự tạo dáng và trang trí lọ cắm hoa theo ý thích
 • Em có thể tạo lọ cắm hoa và trang trí từ vỏ chai nhựa, chai thuỷ tinh cũ.

Bài 18 : Vẽ lọ hoa - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Tạo dáng lọ cắm hoa từ vỏ chai cũ

Bài 18 : Vẽ lọ hoa - Mỹ thuật lớp 3

Bài 18 : Vẽ lọ hoa - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :