Bài 17 : Vẽ tranh Ngôi nhà của em – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

 • Mô tả hình dáng, màu sắc của những ngôi nhà trong bức ảnh (hình 1).
 • Trong tranh, bạn sẽ ngôi nhà như thế nào? (hình 2, 3, 4)
 • Ngoài ngôi nhà, bạn còn vẽ thêm những hình ảnh gì?
 • Em hãy mô tả về màu sắc của từng bức tranh.

Bài 17 : Vẽ tranh Ngôi nhà của em - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán ngôi nhà

Gợi ý cách vẽ :

 • Em tưởng tượng về ngôi nhà mình sẽ vẽ.
 • Vẽ ngôi nhà là hình ảnh chính.
 • Vẽ thêm khung cảnh xung quanh.
 • Sắp xếp hình vẽ cân đối vào trang giấy.
 • Vẽ màu phù hợp, rõ hình ảnh chính.

Giới thiệu – Đánh giá

 • Em đã thực hiện bức tranh như thế nào?
 • Bài vẽ đã hoàn thiện chưa?

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam