Bài 17 : Vẽ tranh – Đề tài tự do – Mĩ thuật lớp 6

Có thể lựa chọn :

  • Vẽ tranh phong cảnh quê hương đất nước
  • Vẽ tĩnh vật (hoa lá, trái cây, đồ vật)
  • Vẽ gia súc
  • Vẽ ông bà, cha mẹ, thầy – cô giáo
  • Vẽ cảnh sinh hoạt lao động sản xuất
  • Vẽ  nhiều hoạt động khác như vui chơi giải trí, thể thao, văn nghệ, ngày Tết, lễ hội …
Bài 17 : Vẽ tranh - Đề tài tự do - Mĩ thuật lớp 6
Phong cảnhh. Tranh màu bột của học sinh

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh về đề tài theo ý thích. Tự chọn khổ giấy và chất liệu màu.

(Có thể tham khảo thêm tranh của các bạn).

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam