Bài 17 : Vẽ tranh đề tài Cô/chú bộ đội – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

 • Nêu nội dung từng bức tranh.
 • Tìm hình ảnh chính của mỗi bức tranh,
 • Nêu sự sắp xếp hình ảnh của từng bức tranh.
 • Hình ảnh nào làm nổi bật nội dung bức tranh?
 • Em có nhận xét gì về màu sắc của từng bức tranh?
 • Em thích bức tranh nào nhất?

Bài 17 : Vẽ tranh đề tài Cô/chú bộ đội - Mỹ thuật lớp 3

Bài 17 : Vẽ tranh đề tài Cô/chú bộ đội - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành: Vẽ chân dung cô/chú bộ đội

Gợi ý cách vẽ:

 • Nhớ lại hình ảnh cô, chú bộ đội (trang phục, quân trang, màu sắc).
 • Hình dáng khuôn mặt.
 • Thể hiện tình cảm của nhân vật: vui tính, nghiêm nghị,…

Bài 17 : Vẽ tranh đề tài Cô/chú bộ đội - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ bức tranh đề tài Cô/chú bộ đội

Gợi ý cách vẽ:

Chọn nội dung phù hợp:

  • Vẽ hoạt động của bộ đội thuộc một trong các binh chủng (bộ binh, pháo binh, hải quân, không quân, đặc công,…).
  • Các hoạt động luyện tập hoặc hoạt động văn nghệ, vui chơi với thiếu nhi.

Vẽ hình ảnh chính làm rõ nội dung về hình ảnh phụ để bức tranh thêm sinh động

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: