Bài 17 : Trang trí hình vuông – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Các họa tiết trang trí hình vuông là hình gì?
  • Các họa tiết được sắp xếp như thế nào?
  • Họa tiết chính thường được vẽ như thế nào? (vẽ ở đâu, to hay nhỏ)
  • Màu nền và màu họa tiết khác nhau về độ đậm nhạt như thế nào?
  • Nhận xét về các bài trang trí hình vuông.

Bài 17 : Trang trí hình vuông - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Trang trí hình vuông

Bài 17 : Trang trí hình vuông - Mỹ thuật lớp 4

Trang trí hình vuông (Mỹ thuật lớp 4) - Linh kid

Thực hành : Trang trí mặt của một số đồ vật có dạng hình hộp (hộp đựng đồ dùng học tập, trang sức, bánh kẹo,…)

Gợi ý cách làm:

  • Chọn đồ vật để trang trí.
  • Xác định bề mặt đồ vật tương tự hình vuông.
  • Trang trí tự do.
  • Có thể cắt dán giấy màu để trang trí.

Bài 17 : Trang trí hình vuông - Mỹ thuật lớp 4

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :