Bài 16 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

 • Cách đặt mẫu: đặt hình nào ở phía trước, che khuất phần nào của vật phía sau?
 • Mẫu vẽ nằm trong khuôn hình gì?
 • Hình dáng, tỷ lệ gia các vật liễu thế nào?
 • So sánh độ đậm nhạt của các phần trên mẫu.

Bài 16 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 16 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 16 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ cái ấm tích và cái bát

Gợi ý cách vẽ:

 • Nhìn mẫu, vẽ phác khung hình chung, khung hình riêng của từng vật mẫu.
 • Tìm tỉ lệ giữa các bộ phận của từng vật mẫu.
 • Vẽ phác hình bằng nét thẳng.
 • Chỉnh sửa chi tiết cho hình giống mẫu.
 • Vẽ đậm nhạt. Có thể vẽ màu theo ý thích.

Bài 16 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 16 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán tranh tĩnh vật lọ hoa và quả

Gợi ý cách vẽ:

 • Có thể bày mẫu hoặc vẽ theo trí nhớ.
 • Xác định kiểu dáng lọ và loại hoa.
 • Chọn một số loại quả có hình dáng khác nhau.
 • Sắp xếp, bố cục cho chặt chẽ, hài hòa.
 • Vẽ màu: thể hiện được tương quan độ đậm nhạt giữa màu của lọ, hoa và quả.

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :