Bài 16 : Vẽ hoặc xé dán lọ hoa – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

 • Trong 2 bức tranh (hình 1,2), hình dáng của lọ hoa như thế nào?
 • Đặc điểm nổi bật của lọ hoa? (hình miệng, thân, đáy, cao, thấp)
 • Hình dáng và vị trí của các bông hoa?
 • Màu sắc của lọ, hoa và đồ vật xung quanh như thế nào?

Bài 16 : Vẽ hoặc xé dán lọ hoa - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán lọ hoa

Gợi ý cách vẽ :

 • Nhớ lại hình dáng, đặc điểm của lọ hoa định vẽ.
 • Ước lượng, sắp xếp hình vẽ cân đối vào phần giấy.
 • Vẽ hình dáng chung.
 • Vẽ thân, miệng lọ.
 • Vẽ màu (có thể vẽ thêm hình trang trí cho lọ hoa đẹp hơn).

Giới thiệu – Đánh giá

 • Em đã thực hiện bức tranh như thế nào?
 • Bài vẽ của em đã hoàn thiện chưa?

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam