Bài 16 : Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Gọi tên các hình được tạo dáng ở Hình 1
  • Mô tả cách tạo mô hình ô tô ở hình 2

Bài 16 : Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp - Mỹ thuật lớp 4

Bài 16 : Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp (vẽ phác hình dáng sản phẩm mà em sẽ làm)

Gợi ý cách làm:

  • Chọn con vật hoặc loại ô tô mà em thích.
  • Nhớ lại đặc điểm hình dáng con vật hoặc ô tô đó.
  • Lựa chọn các vật liệu phù hợp với các bộ phận
  • Lắp ghép các bộ phận để tạo hình.
  • Có thể dán giấy, vẽ trang trí thêm.

Thực hành : Tạo mô hình các con vật hoặc ô tô (theo nhóm)

Gợi ý cách làm:

Hợp tác với các bạn trong nhóm để làm mô hình theo chủ đề.

Tập hợp sản phẩm của các bạn trong nhóm, cùng nhau xây dựng chủ đề cho mô hình. Ví dụ chủ đề về các con vật: Các con vật trong sân, vườn; Lễ hội của các con vật; Cửa hàng đồ chơi;… Chủ đề ô tô: Giao thông ở ngã tư; Xưởng sửa chữa ô tô; Bãi đỗ xe ô tô;…

Phân công người làm khung cảnh cho mô hình.

Làm thêm các vật đặt vào mô hình cho sinh động.

Bài 16 : Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp - Mỹ thuật lớp 4

Bài 16 : Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp - Mỹ thuật lớp 4

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam