Bài 16 : Nặn, vẽ hoặc xé dán con vật – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

Xem ảnh:

 • Mô tả hình dáng từng con vật.
 • Mô tả màu sắc của từng con vật.
 • Khi con vật hoạt động như đi, nằm, chạy,… thì hình dáng chúng thay đổi như thế nào?

Xem tranh :

 • Hình ảnh chính trong các bức tranh là gì? Có dễ nhận biết không? Tại sao?
 • Bạn đã vẽ rõ hình dáng, màu sắc của các con vật chưa?
 • Khung cảnh xung quanh con vật có những hình ảnh gì?
 • Em thích bức tranh nào?Tại sao?

Bài 16 : Nặn, vẽ hoặc xé dán con vật - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành : Nặn, vẽ hoặc xé dán con vật

Gợi ý cách thực hiện:

Nặn:

 • Nhào đất cho dẻo.
 • Tạo hình thân, đầu, chân và các bộ phận.
 • Sau đó, lắp ghép tạo dáng hoạt động cho con vật sao cho sinh động (đi, nằm, chạy…).

Vẽ :

 • Chọn vẽ con vật mình thích.
 • Vẽ hình ảnh con vật là chính.
 • Vẽ thêm hình ảnh khác vào khung cảnh xung quanh.

Xé dán:

 • Chọn con vật mình thích
 • Xé dán hình thân, đầu, chân và các bộ phận.
 • Dán tạo hình và động tác hoạt động của con vật.
 • Thêm khung cảnh.

Thực hành : Vẽ hoặc xé dán bức tranh về con vật

Bài 16 : Nặn, vẽ hoặc xé dán con vật - Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :