Bài 15 : Vẽ tranh đề tài Quân đội – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Vẽ tranh đề tài Quân đội, em có thể vẽ về những nội dung gì?

(Bộ đội không quân, Bộ đội tăng – thiết giáp, Bộ đội hải quân; Chân dung chú bộ đội, Chúng em đi thăm các chú bộ đội,…)

  • Nhận xét về hình ảnh chính và cách sắp xếp trong từng tranh.
  • Mô tả về màu sắc trong từng bức tranh.

Bài 15 : Vẽ tranh đề tài Quân đội - Mỹ thuật lớp 5

Bài 15 : Vẽ tranh đề tài Quân đội - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tranh chân dung chú/cô bộ đội

Bài 15 : Vẽ tranh đề tài Quân đội - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tranh đề tài Quân đội (vẽ vào trang 44)

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn nội dung yêu thích (Các binh chủng: Hải quân, Pháo binh, Tăng – Thiết giáp,… ; Sinh hoạt: tập luyện, ca hát, giúp dân,…).
  • Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ: Vẽ ở đâu? Hình to hay nhỏ?
  • Vẽ màu cho phù hợp với nội dung.

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :