Bài 15 : Vẽ cây – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

Xem các tranh ở bên (hình 1, 2, 3, 4) và trả lời câu hỏi:

 • Hình dáng các loại cây vẽ trong 4 bức tranh khác nhau như thế nào?
 • Màu sắc của các cây được vẽ như thế nào?
 • Cây thường có những bộ phận nào?
 • Màu lá cây có thay đổi theo mùa không?
 • Ngoài hình ảnh các cây, trong mỗi tranh còn có những hình ảnh gì nữa?
 • Lợi ích của cây đối với đời sống con người là gì?

Bài 15 : Vẽ cây - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ cây theo ý thích

Gợi ý cách vẽ :

 • Vẽ thân, vẽ cành.
 • Vẽ Vòm lá.
 • Vẽ hoa, quả.
 • Có thể vẽ một cây hoặc nhiều cây.
 • Có thể vẽ thêm các hình ảnh khác xung quanh.
 • Chú ý sắp xếp hình vẽ cho cân đối.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :