Bài 15 : Vẽ cái cốc (cái li) và trang trí – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Cái cốc trong ảnh (hình 2), trong tranh (hình 1, 3) có hình dáng như thế nào?
  • Mỗi cái cốc được trang trí bằng những hoạ tiết gì?
  • Em có nhận xét gì về tranh vẽ cái cốc của bạn?

Thực hành tạo dáng cái cốc và trang trí theo ý thích (Mỹ thuật lớp 2) - Linh kid

Thực hành tạo dáng cái cốc và trang trí theo ý thích (Mỹ thuật lớp 2) - Linh kid

Thực hành: Tạo dáng cái cốc và trang trí theo ý thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Em nhớ lại hình dáng những cái cốc mà em biết.
  • Em tự tạo dáng một cái cốc.
  • Chỉnh sửa cho hình dáng cân đối.
  • Chọn hoạ tiết phù hợp để trang trí.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Thực hành tạo dáng cái cốc và trang trí theo ý thích (Mỹ thuật lớp 2) - Linh kid

Thực hành tạo dáng cái cốc và trang trí theo ý thích (Mỹ thuật lớp 2) - Linh kid

Giới thiệu – Đánh giá

  • Mô tả hình dáng, hoạ tiết và màu sắc chiếc cốc trong bài của em.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam