Bài 15 : Nặn con vật – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Nêu tên các con vật (hình 3).
  • Đặc điểm, hình dáng của các con vật.
  • Sự khác nhau về hình dáng, màu sắc,
  • Em thích vẽ Con vật nào?

Bài 15 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 3

Gợi ý cách nặn:

  • Tham khảo cách nặn con cá sấu (hình 2).
  • Nặn tự do Theo ý thích, theo tưởng tượng, sáng tạo.
Bài 15 : Nặn con vật - Mỹ thuật lớp 3
Hình 2. Cách nặn con cá sấu

Thực hành : Vẽ phác hình dáng các con vật mà em sẽ nặn

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :