Bài 15-16 : Vẽ tranh – Đề tài tự chọn – Mĩ thuật lớp 7

TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI

  • Vẽ tranh đề tài tự chọn, người sẽ có thể tự tìm, chọn và vẽ theo ý thích của mình với các đề tài khác nhau.
  • Học sinh có thể chọn bất kì chất liệu gì để vẽ như màu nước, màu bột, sáp màu, bút dạ, chì màu, …

Bài 15-16 : Vẽ tranh - Đề tài tự chọn - Mĩ thuật lớp 7

CÁCH VẼ

  • Học sinh tự tìm đề tài và hình thức thể hiện.
  • Bài vẽ cần thực hiện theo nguyên tắc cơ bản về bố cục, về hình mảng và màu sắc.

Bài 15-16 : Vẽ tranh - Đề tài tự chọn - Mĩ thuật lớp 7

Bài 15-16 : Vẽ tranh - Đề tài tự chọn - Mĩ thuật lớp 7

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Vẽ một bức tranh với đề tài tự chọn. (Vẽ màu theo ý thích)

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 7 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam