Bài 14 : Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm – Mĩ thuật lớp 6

THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG DIỀM ?

  • Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài, trên đó các hoạ tiết được sắp xếp lặp đi lặp lại, đều đặn và liên tục, giới hạn trong hai đường song song (thẳng, cong hoặc tròn).
  • Trong đời sống, đường diềm được sử dụng để trang trí nhiều đồ vật như : bát, đĩa ; khăn, áo, mũ, giường, tủ, v.v…
  • Từ xưa, các nghệ nhân đã biết dùng đường diềm vào trang trí mặt trống đồng và nhiều công trình kiến trúc như đình, chùa, bia đá, V,V…
Trang trí đường diềm 5/6 (Mỹ thuật lớp 6)-Linh Kid
Hình 1. Một số đường diềm trang trí
Trang trí đường diềm 5/6 (Mỹ thuật lớp 6)-Linh Kid
Hình 2. Đường diềm trong trang trí

CÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN

1.Kẻ hai đường thẳng song song

Trang trí đường diềm 5/6 (Mỹ thuật lớp 6)-Linh Kid

2.Chia khoảng để vẽ hoạ tiết nhắc lại hoặc xen kẽ

Trang trí đường diềm 5/6 (Mỹ thuật lớp 6)-Linh Kid

3.Vẽ hoạ tiết cho đều vào các mảng hình

Trang trí đường diềm 5/6 (Mỹ thuật lớp 6)-Linh Kid

4.Lựa chọn màu sắc

  • Tìm màu nền (đậm hoặc nhạt) để làm nổi hoạ tiết.

Trang trí đường diềm 5/6 (Mỹ thuật lớp 6)-Linh Kid

  • Tìm màu ngả về nóng hoặc lạnh sao cho có hoà sắc toàn bộ. Vẽ màu vào hoạ tiết cho nổi. Các hoạ tiết giống nhau tô cùng màu.

Trang trí đường diềm 5/6 (Mỹ thuật lớp 6)-Linh Kid

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Trang trí một đường diềm có kích thước : 20 cm x 8 cm. Hoạ tiết tự chọn. Màu sắc : 4 màu.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam