Bài 14 : Vẽ màu vào hoạ tiết ở hình vuông – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

Xem các bình 1,2 3 4 và trả lời câu hỏi:

  • Hoạ tiết trang trí hình vuông là hình gì? hoa, lá, con vật)
  • Các hình được sắp xếp như thế nào? (đối xứng, xen kẽ, nhắc lại)
  • Màu sắc của hoạ tiết, của nền được vẽ như thế nào?

Bài 14 : Vẽ màu vào hoạ tiết ở hình vuông - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ màu vào hình vuông trang trí

Gợi ý cách vẽ :

  • Xem kĩ hình vẽ để phân biệt mảng chính, mảng phụ.
  • Chọn màu thích hợp để tô.
  • Tô màu cho hoạ tiết và nền (nếu hoạ tiết vẽ màu sáng thì nền màu đậm, nếu hoạ tiết màu đậm thì nền màu sáng).
  • Vẽ màu đều, gọn trong hình.

Bài 14 : Vẽ màu vào hoạ tiết ở hình vuông - Mỹ thuật lớp 1

Giới thiệu – Đánh giá

  • Em đã sử dụng bao nhiêu màu để vẽ? Các màu này đặt cạnh nhau có đẹp không?
  • Em hãy tự đánh giá bài vẽ của mình

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam