Bài 14 : Vẽ màu vào hoạ tiết của hình vuông – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Trong các hình vuông (hình 1, 2, 3, 4) có những hoạ tiết gì?
 • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào?
 • Màu nền khác với màu hoạ tiết như thế nào?
 • Nêu nhận xét về các bài trang trí.
 • Kể tên một số đồ vật có dạng hình vuông trang trí.

Bài 14 : Vẽ màu vào hoạ tiết của hình vuông - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu hình vuông trang trí

Gợi ý cách vẽ:

 • Quan sát kĩ hình vẽ trong các ô tròn, ô vuông và ô nửa hình tròn.
 • Vẽ theo nét chấm để hoàn thiện hình bông hoa trong ô tròn ở giữa.
 • Vẽ tiếp hình bông hoa ở hai hình vuông ở hai góc còn lại.
 • Vẽ tiếp theo đường chấm chấm ở các nửa hình tròn.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu hình vuông trang trí (Mỹ thuật lớp 2) - Linh kid

Giới thiệu – Đánh giá

 • Em sử dụng mấy màu để vẽ vào hình vuông? Đó là những màu nào?
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam