Bài 14 : Vẽ mẫu có hai đồ vật – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

Bài 14 : Vẽ mẫu có hai đồ vật - Mỹ thuật lớp 4

Bài 14 : Vẽ mẫu có hai đồ vật - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ mẫu có hai đồ vật (bày mẫu để quan sát và vẽ, hoặc vẽ theo trí nhớ)

Gợi ý cách vẽ:

 • Vẽ theo mẫu:
  • Nhìn mẫu, vẽ phác khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu.
  • Vẽ phác hình dáng của từng vật mẫu.
  • Vẽ phân mảng sáng tối và vẽ đậm nhạt.
 • Vẽ theo trí nhớ:
  • Tùy theo tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của vật định vẽ để xác định hướng đặt giấy vẽ.
  • Hình ảnh trong tranh có hình to, hình nhỏ; hình cao, hình thấp; có hình màu sáng, màu đậm.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: