Bài 14 : Vẽ con vật quen thuộc – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Gọi tên từng con vật trong ảnh.
  • Tả lại hình dáng con vật.
  • Tìm các bộ phận chính của con vật.
  • Tìm sự khác biệt về hình dáng của mỗi con vật.
  • Em có nhận xét gì về màu sắc của mỗi con vật?

Bài 14 : Vẽ con vật quen thuộc - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ con vật mà em yêu thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Có thể vẽ con vật qua các bước như hình gợi ý.

Bài 14 : Vẽ con vật quen thuộc - Mỹ thuật lớp 3

  • Có thể vẽ tự do theo ý thích.

Bài 14 : Vẽ con vật quen thuộc - Mỹ thuật lớp 3

Bài 14 : Vẽ con vật quen thuộc - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ tranh đề tài Gia đình con vật

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :