Bài 13 : Vẽ tranh đề tài Vườn hoa – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Xem ảnh chụp và tranh vẽ vườn hoa (hình 1, 2, 3, 4);
 • Những hình nào là ảnh chụp, hình nào là tranh vẽ vườn hoa?
 • Tại sao em nhận ra các bức ảnh chụp, tranh vẽ về Vườn hoa?
 • Em có nhận xét gì về màu sắc trong các tranh vẽ Vườn hoa.
 • Em thích hình ảnh nào trên mỗi bức tranh?

Bài 13 : Vẽ tranh đề tài Vườn hoa - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh Vườn hoa

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn khung cảnh vườn hoa và các hình ảnh cho bức tranh để làm rõ nội dung vườn hoa.
 • Vẽ và sắp xếp các hình ảnh chính, phụ cho cân đối, hợp lí.
 • Tạo cho bức tranh có hình ảnh to, hình ảnh nhỏ, và có hình ảnh ở gần, hình ảnh ở xa
 • Vẽ màu theo ý thích.

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: