Bài 13 : Vẽ cá (hoặc xé dán, nặn) – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Cá thường có hình gì?
  • Cá có những bộ phận chính nào?
  • Màu sắc của cá?
  • Trong tranh của bạn Bảo thu, hình các con cá được vẽ như thế nào?

Bài 13 : Vẽ cá (hoặc xé dán, nặn) - Mỹ thuật lớp 1

Bài 13 : Vẽ cá (hoặc xé dán, nặn) - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành: Vẽ hoặc xé dán một bức tranh về cá

Gợi ý cách vẽ:

  • Vẽ thân cá (đầu và mình)
  • Vẽ đuôi cá
  • Vẽ thêm khung cảnh xung quanh.
  • Chỉnh sửa và vẽ màu.

Giới thiệu – Đánh giá

  • Em hãy nói về cách chọn các hình ảnh, cách sắp xếp và màu sắc vẽ trong bức tranh của mình.
  • Em hãy tự đánh giá bức tranh của mình.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: