Bài 13 : Trang trí đường diềm – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Cách sắp xếp họa tiết vào đường diềm: nhắc lại hoặc nhắc lại và xen kẽ (hình1, 3).
  • Họa tiết dùng để trang trí đường diềm có thể là hình hoa lá cách điệu (hình 1).
  • Nêu nhận xét về bài trang trí đường diềm của các bạn.

Bài 13 : Trang trí đường diềm - Mỹ thuật lớp 4

Bài 13 : Trang trí đường diềm - Mỹ thuật lớp 4

Bài 13 : Trang trí đường diềm - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Trang trí đường diềm theo ý thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn hoạ tiết hoa, lá hoặc các con vật.
  • Chọn một trong hai cách sắp xếp hoạ tiết vào đường diềm; nhắc lại hoặc nhắc lại và xen kẽ.
  • Kẻ thêm đường chéo và đường chia tư các ô để dễ vẽ hoạ tiết cân đối
  • Vẽ màu theo ý thích. Chú ý độ đậm nhạt giữa màu nền và màu hoạ tiết.

Trang trí đường diềm theo ý thích (Mỹ thuật lớp 4) - Linh kid

Giới thiệu – Đánh giá

  • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
  • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :