Bài 13 : Trang trí cái bát – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Bát có nhiều hình dáng khác nhau (hình 1).
  • Bát có các bộ phận: miệng, thân, đáy.
  • Mỗi loại bán được trang trí theo cách riêng.
  • Hoa văn thường là hoa lá hoặc con vật.

Bài 13 : Trang trí cái bát - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Trang  trí  cái  bát

Gợi ý cách vẽ

  • Chọn hoạ tiết.
  • Sắp xếp hoạ tiết ở thân bát.
  • Vẽ đường diềm quanh miệng bát.
  • Có thể trang trí tự do.
  • Vẽ màu theo ý thích.
  • Tham khảo hình 2.

Bài 13 : Trang trí cái bát - Mỹ thuật lớp 3

Bài 13 : Trang trí cái bát - Mỹ thuật lớp 3

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :