Bài 13 : Nặn dáng người – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Hình dáng cơ thể người gồm có những bộ phận chính nào? (đầu, cổ, thân, tay và chân)
  • Hình dáng của từng bộ phận chính như thế nào?
  • Mô tả hình dáng người khi đi, đứng, chạy, nhảy, ngồi,…

Bài 13 : Nặn dáng người - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Nặn một số dáng người

Gợi ý cách nặn:

  • Chọn các dáng đặc trưng: đi, đứng, chạy, nhảy, ngồi,…
  • Nặn thân trước, sau đó nặn từng bộ phận.
  • Ghép, đính các bộ phận.
  • Nặn thêm các chi tiết: quần áo, mũ, giầy dép,… phù hợp với dáng và nội dung (đi chơi, đá bóng, múa,…)
  • Chỉnh sửa hình dáng cho sinh động.

Bài 13 : Nặn dáng người - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một số dáng người khác nhau và vẽ màu theo ý thích (hoặc xé dán bằng giấy màu)

Bài 13 : Nặn dáng người - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :