Bài 12 : Vẽ tự do – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Em hãy nói về nội dung của từng bức tranh (hình 1,2,3,4)
  • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào? (vị trí, kích thước)
  • Em hãy mô tả màu sắc trong tranh
  • Trong mỗi bức tranh, những hình ảnh nào giúp em nhận biết được chủ đề của bức tranh đó?

Bài 12 : Vẽ tự do - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Tự chọn đề tài và vẽ tranh theo ý thích

Gợi ý cách vẽ :

  • Chọn nội dung đề tài.
  • Nhớ lại các hình ảnh về nội dung định vẽ.
  • Sắp xếp các hình ảnh cho cân đối.
  • Vẽ màu tự do.

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :