Bài 12 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

 • Các bức tranh vẽ nội dung gì? Em có thể đặt tên cho từng bức tranh.
 • Có những hình ảnh nào trong tranh?
 • Các hình ảnh được sắp xếp như thế nào?
 • Hình ảnh nào là chính?
 • Em nhận ra nội dung bức tranh qua hình ảnh nào?
 • Khung cảnh xung quanh có những gì?
 • Em thích bức tranh nào?

Bài 12 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành: Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam

Gợi ý cách vẽ:

 • Chọn nội dung phù hợp.
 • Vẽ hình ảnh chính rõ nội dung.
 • Vẽ hình ảnh phụ vào khung cảnh.
 • Chú ý cách sắp xếp hình ảnh cân đối, rõ nội dung.
 • Chỉnh sửa để các hình ảnh rõ hoạt động.
 • Vẽ màu theo ý thích.

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ của em với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hành lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: