Bài 12 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Hình dáng của các vật mẫu trong các hình bên như thế nào? (cao – thấp, to – nhỏ)
  • Vị trí của các vật mẫu? (gần – xa, trong – ngoài)
  • Độ đậm nhạt của màu sắc trên mẫu? Vật nào màu đậm nhất? Vật nào màu nhạt?
  • Đặt mẫu vẽ thế nào cho đẹp?

Bài 12 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Bài 12 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ cái chai và quả, hoặc mẫu khác có dạng tương tự

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn hướng đặt giấy vẽ (ngang hoặc dọc) phù hợp với tỉ lệ chiều cao và chiều ngang của mẫu.
  • Vẽ phác khung hình chung của cả mẫu và khung hình riêng của từng vật mẫu.
  • Tìm tỉ lệ các bộ phận của từng vật mẫu và vẽ phác hình dáng vật mẫu.
  • Vẽ hình chi tiết.
  • Vẽ phác các mảng và vẽ đậm nhạt.

Bài 12 : Vẽ mẫu có hai vật mẫu - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam