Bài 11 : Xem tranh của họa sĩ – Mỹ thuật lớp 4

Quan sát và tìm hiểu

  • Mô tả khung cảnh trong từng bức tranh: Trong tranh có những hình ảnh gì? Không gian trong tranh thế nào?
  • Cách sắp xếp hình ảnh như thế nào?
  • Kích thước hình ảnh con người, con vật trong tranh to hay nhỏ?
  • Nêu cảm nhận về từng bức tranh. Em thích tranh nào nhất? Vì sao?

Bài 11 : Xem tranh của họa sĩ - Mỹ thuật lớp 4

Bài 11 : Xem tranh của họa sĩ - Mỹ thuật lớp 4

Bài 11 : Xem tranh của họa sĩ - Mỹ thuật lớp 4

Bài 11 : Xem tranh của họa sĩ - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành: Vẽ tranh phong cảnh em yêu thích (vẽ vào trang 32)

Gợi ý cách vẽ:

  • Nhớ lại cảnh đẹp mà em định vẽ.
  • Lựa chọn hình ảnh chính cho bài vẽ.
  • Vẽ thêm hình ảnh phụ.
  • Sắp xếp hình ảnh chính, phụ sao cho cân đối, hợp lí, có hình to, hình nhỏ, hình gần, hình xa.
  • Vẽ màu theo ý thích.

Bài 11 : Xem tranh của họa sĩ - Mỹ thuật lớp 4

Bài 11 : Xem tranh của họa sĩ - Mỹ thuật lớp 4

Thực hành : Vẽ tranh phong cảnh em yêu thích

Nguồn : Vở tập vẽ 4 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :