Bài 11 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 – Mỹ thuật lớp 5

Quan sát và tìm hiểu

  • Các tranh bạn vẽ về nội dung gì?
  • Tranh có những hình ảnh nào?
  • Hình ảnh nào là chính?
  • Màu sắc trong tranh như thế nào?

Bài 11 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Mỹ thuật lớp 5

Bài 11 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Mỹ thuật lớp 5

Bài 11 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ một số hình dáng và sắp xếp nhóm hình ảnh chính về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài 11 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Mỹ thuật lớp 5

Thực hành : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Gợi ý cách vẽ:

  • Chọn hình thức thể hiện nội dung (Vẽ chân dung, Tặng hoa thầy/cô giáo,…).
  • Tìm hình ảnh điển hình làm hình ảnh chính cho bức tranh.
  • Vẽ hình sao cho sinh động.
  • Màu sắc tươi vui.

Bài 11 : Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 - Mỹ thuật lớp 5

Nguồn : Vở tập vẽ 5 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: