Bài 11 : Vẽ trang trí – Màu sắc trong trang trí  – Mĩ thuật lớp 6

MÀU SẮC TRONG CÁC HÌNH THỨC TRANG TRÍ

Trong đời sống có rất nhiều đồ vật được trang trí bằng màu sắc rất phong phú và hấp dẫn (H.1, H.2).

Bài 11 : Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 1. Màu sắc trong một số hình thức trang trí
Bài 11 : Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 2. Màu sắc trên trang phục

CÁCH SỬ DỤNG MÀU TRONG TRANG TRÍ

 • Ta thường dùng màu sắc để trang trí cho mọi vật thêm đẹp và hấp dẫn.
 • Màu sắc trong trang trí cần hài hoà.
 • Tuỳ theo từng đồ vật và ý thích của mỗi người mà chọn màu sắc khác nhau để trang trí.
 • Ví du:
  • Dùng màu nóng hoặc lạnh.
  • Dùng màu hài hoà giữa nóng và lạnh.
  • Dùng màu tương phản.
  • Dùng màu bổ túc.
  • Dùng màu tươi sáng, rực rỡ.
  • Dùng màu trầm.
  • Dùng màu êm, dịu …

Bài 11 : Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí  - Mĩ thuật lớp 6

Bài 11 : Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí  - Mĩ thuật lớp 6

Bài 11 : Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí  - Mĩ thuật lớp 6
Hình 3. Màu sắc trong trang trí

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

 1. Gọi tên các màu ở hình 3a, b, c, d, e.
 2. Màu trong các hình trang trí trên được dùng như thế nào ?

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam