Bài 11 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

  • Đường diềm có hình dáng thế nào? (hình chữ nhật dài)
  • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào? (nhắc lại, xen kẽ,…)
  • Màu nền và màu hoạ tiết khác nhau về độ đậm nhạt thế nào?

Bài 11 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ màu vào đường diềm

Gợi ý cách vẽ:

  • Hình 1: Vẽ tiếp các bông hoa theo nét chấm và vẽ màu.
  • Hình 2: Vẽ tiếp các bông hoa như ô 1 và ô 2 vào các ô tiếp theo và vẽ màu.

Chú ý: Nếu vẽ hoạ tiết màu sáng thì vẽ màu nền đậm. Ngược lại nếu vẽ hoạ tiết màu đậm thì màu nền vẽ sáng.

Bài 11 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Mĩ thuật lớp 2

Bài 11 : Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Mĩ thuật lớp 2

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam