Bài 11 : Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm – Mỹ thuật lớp 1

Quan sát và tìm hiểu

  • Đường diềm thường có ở đâu?
  • Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào?
  • Màu nền và màu hoạ tiết khác nhau như thế nào?

Bài 11 : Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm - Mỹ thuật lớp 1

Bài 11 : Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm - Mỹ thuật lớp 1

Thực hành : Vẽ màu vào 2 đường diềm dưới đây

Gợi ý cách vẽ :

  • Chọn màu thích hợp.
  • Vẽ màu xen kẽ nhau.
  • Vẽ nền đậm thì hoa sáng, nền sáng thì hoa đậm.
  • Có thể vẽ màu hoa giống nhau.

Bài 11 : Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm - Mỹ thuật lớp 1

Bài 11 : Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm - Mỹ thuật lớp 1

Giới thiệu – Đánh giá

  • Em hãy nói tên các màu mà em đã chọn vẽ vào mỗi đường diềm
  • Em có hài lòng về bài làm của mình không?

Nguồn : Vở tập vẽ 1 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam