Bài 11 : Vẽ cành lá – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

  • Có nhiều loài cây và cành lá khác nhau.
  • Mỗi loại lá đều có hình dáng và màu sắc riêng.
  • Em có nhận xét gì về những cành lá trong ảnh (hình1)?

Bài 11 : Vẽ cành lá - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ cành lá và vẽ màu theo ý thích

Gợi ý cách vẽ:

  • Có thể vẽ theo cách hướng dẫn ở hình 2.
  • Có thể quan sát cành lá, sau đó nhớ lại, tưởng tượng hoặc vẽ theo cảm nhận.

Bài 11 : Vẽ cành lá - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ cành lá và vẽ màu theo ý thích

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm :