Bài 10 : Xem tranh tĩnh vật – Mỹ thuật lớp 3

Quan sát và tìm hiểu

Xem tranh của hoạ sĩ

  • Nêu tên tác giả của bức tranh.
  • Tranh vẽ loài hoa gì?
  • Tả lại hình dáng, đặc điểm của các loài hoa đó.
  • Em có nhận xét gì về màu sắc của các loài hoa trong bức tranh?
  • Em thích bức tranh nào nhất?

Bài 10 : Xem tranh tĩnh vật - Mỹ thuật lớp 3

Bài 10 : Xem tranh tĩnh vật - Mỹ thuật lớp 3

Xem tranh của thiếu nhi

Bài 10 : Xem tranh tĩnh vật - Mỹ thuật lớp 3

Thực hành : Vẽ một bức tranh tĩnh vật theo ý thích

Nguồn : Vở tập vẽ 3 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam