Bài 10 : Vẽ tranh chân dung – Mĩ thuật lớp 2

Quan sát và tìm hiểu

 • Bạn đã vẽ chân dung những ai?
 • Bạn đã vẽ những gì để thể hiện chân dung? (khuôn mặt, đầu, tóc,…)
 • Theo em, trong tranh chân dung hình ảnh chính sẽ là gì?
 • So Sánh màu tóc, màu da mặt, mắt, mũi, miệng,… trong tranh của bạn Lê Phúc Trang và bạn Vũ Anh Vân.

Bài 10 : Vẽ tranh chân dung - Mĩ thuật lớp 2

Thực hành: Vẽ tranh chân dung theo ý thích.

Gợi ý cách vẽ

 • Em định vẽ chân dung gì ? (thầy cô, bạn, người thân trong gia đình)
 • Em sẽ vẽ cái gì trước?
 • Vẽ thêm các chi tiết nào?
 • Tìm màu để vẽ cho da mặt, tóc, áo, màu nền,…
 • Chỉnh sửa, hoàn thiện.

Giới thiệu – Đánh giá

 • Giới thiệu bài vẽ với thầy/cô giáo và các bạn.
 • Mức độ hài lòng của em về bài vẽ của mình?

Nguồn : Vở tập vẽ 2 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Tham khảo thêm: