Bài 10 : Vẽ trang trí – Màu sắc  – Mĩ thuật lớp 6

MÀU SẮC TRONG THIÊN NHIÊN

 • Màu sắc trong thiên nhiên rất phong phú.
 • Người ta chỉ nhận biết được màu sắc khi có ánh sáng. Ánh sáng có 7 màu : ĐỎ – DA CAM – VÀNG – LỤC – LÀM – CHÀM – TÍM. Các màu này nhìn thấy rõ ở cầu vồng (H.2).

Bài 10 : Vẽ trang trí - Màu sắc  - Mĩ thuật lớp 6

Bài 10 : Vẽ trang trí - Màu sắc  - Mĩ thuật lớp 6

MÀU VẼ VÀ CÁCH PHA MÀU

1.Màu cơ bản :

 • ĐỎ, VÀNG, LAM (còn gọi là màu chính hay màu gốc).

Bài 10 : Vẽ trang trí - Màu sắc  - Mĩ thuật lớp 6

2.Màu nhị hợp :

 • Màu do pha trộn 2 màu cơ bản với nhau mà thành.
 • Ví dụ :
  • ĐỎ với VÀNG DA CAM
  • ĐỎ với LAM —> TÍM
  • VÀNG với LAM —> LỤC (XANH LÁ CÂY)

Bài 10 : Vẽ trang trí - Màu sắc  - Mĩ thuật lớp 6

 • Chú ý:
  • Trên bảng màu hình 5, khi pha trộn hai màu cạnh nhau ta sẽ được màu thứ ba.
  • Tuỳ theo liều lượng nhiều hay ít của hai màu mà màu thứ ba sẽ đậm hay nhạt (tối hay sáng, xin hay tươi…).
 • Ví dụ:
  • ĐỎ với TÍM                —>    ĐỎ TÍM (huyết dụ)
  • ĐỎ với DA CAM        —>    ĐỎ CAM
  • DA CAM với VÀNG   —>    VÀNG CAM
  • LỤC với VÀNG         —>     XANH LÁ MẠ (xanh non)
  • LỤC với LAM            —>     XANH ĐẬM
  • LAM với TÍM             —>     CHÀM

Bài 10 : Vẽ trang trí - Màu sắc  - Mĩ thuật lớp 6

3.Màu bổ túc

 • Các cặp màu bổ túc :
  • ĐỎ và LỤC
  • VÀNG và TÍM
  • DA CAM và LAM (các màu đối diện nhau ở H.5).
 • Cặp màu bổ túc thường được dùng trong trang trí quảng cáo, bao bì …

4.Màu tương phản

 • Một số cặp màu tương phản :
  • ĐỎ và VÀNG
  • ĐỎ và TRẮNG
  • VÀNG và LỤC
 • Các cặp màu tương phản thường dùng trong trang trí khẩu hiệu …

5.Màu nóng

 • Màu nóng là màu tạo cảm giác ấm, nóng.
 • Ví dụ : ĐỎ, VÀNG, DA CAM.

6.Màu lạnh

 • Màu lạnh là màu tạo cảm giác mát, dịu.
 • Ví dụ : LAM, LỤC, TÍM.

MỘT SỐ LOẠI MÀU VẼ THÔNG DỤNG

Ở trường phổ thông, chúng ta thường sử dụng một số loại màu quen thuộc như : màu nước, màu bột, sáp màu, chì màu, bút dạ v,v… Các loại màu trên thường đã pha chế sẵn : 6, 12, 24 màu.

Bài 10 : Vẽ trang trí - Màu sắc  - Mĩ thuật lớp 6

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Quan sát thiên nhiên và gọi tên các màu ở một số đồ vật.

Nguồn: Sách Âm nhạc và Mĩ thuật 6 – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam